Author Archives: admin

Czy mamy podstawy do obniżenia wysokości czynszu z uwagi na obniżone dochody?

Część II – umowa najmu, a koronawirus – obniżenie czynszu najmu Niestety, przy umowie najmu nie występuje analogiczne uregulowanie jak przy umowie dzierżawy. O czym informowaliśmy w poście: zobacz Część I – umowa dzierżawy a koronawirus – obniżenie czynszu dzierżawnego. Czytaj więcej

Kategoria: Koronawirus

Czy jest podstawa do obniżenia wysokości czynszu z uwagi na obniżone dochody?

Część I – umowa dzierżawy, a koronawirus – obniżenie czynszu dzierżawnego Jeżeli chodzi o zawarte umowy dzierżawy, sytuację taką przewidział art. 700 k.c., który stanowi, że jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego Czytaj więcej

Kategoria: Koronawirus

Jak mikrofirma może zwolnić się z ZUS na 3 miesiące?

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę partnerską, S.K.A., spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych może przysługiwać Tobie zwolnienie z Czytaj więcej

Kategoria: Koronawirus

Jak samozatrudniony może anulować ZUS na 3 miesiące?

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i odprowadzasz składki do ZUS tylko za siebie może przysługiwać Tobie zwolnienie z ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r., co daje maksymalną kwotę 1.431,48 zł miesięcznie, zakładając że opłacasz również dobrowolną składkę za Czytaj więcej

Kategoria: Koronawirus