Korzyści

Przejrzystość rozliczeń

Oferujemy naszym Klientom elastyczne i przejrzyste zasady rozliczeń. Podczas pierwszego spotkania z Klientem definiujemy zakres usługi prawnej, który jest niezbędny do określenia zasad współpracy z Klientem. Przed podjęciem każdej sprawy przedstawiamy Klientowi wysokość naszego wynagrodzenia lub sposób jego wyliczenia oraz przedmiot naszej usługi. Świadczenie usług prawnych wymaga wzajemnego zaufania, dlatego w przypadku, gdy Klient nie zdecyduje się na skorzystanie z naszych usług, nie obciążamy go kosztami z tytułu czasu poświęconego na pierwsze spotkania i przygotowanie oferty.

Nasi Klienci najbardziej cenią możliwość rozliczania się z nami w ramach stałego miesięcznego ryczałtu. Ryczałt zapewnia naszym Klientom dostęp do kompleksowej obsługi prawnej oraz gwarantuje przewidywalność jej kosztów. Wysokość ryczałtu jest indywidualnie dopasowywana do potrzeb naszych Klientów, co pozwala na dostęp do kompleksowej obsługi prawnej za rozsądną cenę również osobom, które korzystają z pomocy prawnika w ograniczonym zakresie.

Z naszymi Klientami rozliczamy się także według stawek godzinowych uzgadnianych indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Rozliczenie to sprawdza się przy drobnych sprawach, a także w sytuacji, gdy trudno jest na początku przewidzieć zakres naszej usługi. W takich sytuacjach ustalamy z naszymi Klientami limit godzin, o przekroczeniu którego są informowani. Zapewnia to naszym Klientom możliwość czuwania nad wysokością kosztów obsługi prawnej.

Na życzenie Klientów proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu prowadzenia konkretnej sprawy, np. z tytułu przygotowania umowy najmu czy utworzenia i rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W wybranych sprawach uzgadniamy z Klientami premię za wynik sprawy, tzw. success fee.W zależności od uzgodnień wynagrodzenie może składać się z wynagrodzenia podstawowego oraz premii określonej procentowo lub kwotowo. Premia podlega zapłacie wyłącznie w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy i wyegzekwowania tejże kwoty od dłużnika.

Nasi prawnicy pozostają otwarci na oczekiwania Klientów, co dotyczy w szczególności formy rozliczeń z tytułu świadczonych usług. Uwzględniając indywidualne potrzeby Klientów, gotowi jesteśmy stworzyć elastyczne rozwiązania  w zakresie regulacji wzajemnej współpracy.