Klauzula informacyjna – rekrutacja

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Jeżowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Sylwia Jeżowska, NIP: 856-170-55-35; ul. Pocztowa 44, 72-100 Goleniów, adres do doręczeń: aleja Piastów 8/4, 70-331 Szczecin, Regon: 812612097, telefon: +48 913111221, email: jezowska@dalkowska-jezowska.pl
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz o ile wyrażono zgodę w celu prowadzonych postępowań rekrutacyjnych w przyszłości.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania danej rekrutacji. Jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych również w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia prowadzenia rekrutacji w przyszłości.
  6. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób oparty na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.