## Page.php

Prowadzi indywidualną praktykę – Kancelaria Radcy Prawnego Sylwia Jeżowska. Studiowała prawo na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest absolwentką studiów podyplomowych Akademia Spółek Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych Ceny Transferowe i Zarządzanie Podatkami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek zarządu Sekcji Sukcesji przy Północnej Izbie Gospodarczej. Autorka serwisu www.firmawspadku.pl. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie. Zbieranie doświadczenia w zawodzie rozpoczęła w 2005 r., praktykując w licznych polskich i niemieckich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, zwłaszcza z branży IT, transportowej oraz nieruchomości.  Włada biegle językiem niemieckim oraz językiem angielskim, w tym językiem prawniczym. Posiada uprawnienia mediatora sądowego. Stale dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Has an individual law practice – Kancelaria Radcy Prawnego Sylwia Jeżowska. Studied law at Humboldt University in Berlin and Szczecin University. She is also a graduate in postgraduate studies in Company Law from the Warsaw School of Economics and in postgraduate studies in Transfer Pricing and the Management of Taxes from the Warsaw School of Economics. Member of the managment board of the Succesion Branch by the Northern Chamber of Commerce. The author of the website about the business succession planning. Deputy Disciplinary Proceedings Representative. Her professional experience dates from 2005  through practicing in numerous Polish and German law firms. She specialises in providing legal services for business, in particular in the area of IT, transport, and real estate. She speaks German and English fluently, including legal language. She is qualified as court mediator. She constantly strives to improve her professional qualifications.