Języki obce

Znajomość języków obcych jest w dzisiejszych czasach niezbędna do nawiązywania kontaktów handlowych z kontrahentami z zagranicy, przy obsłudze podmiotów, w których zaangażowany jest kapitał zagraniczny, a także przy prowadzeniu spraw sądowych, w których występują dokumenty obcojęzyczne lub przepisy prawa ustanowione przez obce państwo.

Mając na uwadze potrzeby naszych klientów w zakresie rozumienia oraz sporządzania dokumentów obcojęzycznych, a także prowadzenia spotkań w ich języku ojczystym, świadczymy nasze usługi w języku niemieckim oraz w języku angielskim.

Rozumiemy, iż różnice kulturowe, a w szczególności różnice w kulturze prawnej poszczególnych państw stwarzają naszym klientom zagranicznym trudności w rozumieniu polskich przepisów prawa, zatem staramy się w jak najprostszy sposób wytłumaczyć ich znaczenie i przyczynę zastosowania w konkretnej sytuacji.

Bazując na naszym doświadczeniu, oferujemy w szczególności:

  • prowadzenie obcojęzycznych rozmów telefonicznych, spotkań, konferencji i telekonferencji,
  • sporządzanie umów w języku obcym lub umów dwujęzycznych,
  • sporządzanie dwujęzycznych dokumentów korporacyjnych,
  • prowadzenie spraw sądowych z wykorzystaniem dokumentów obcojęzycznych.

Umiejętność posługiwania się prawniczym językiem obcym, zarówno językiem niemieckim, jak i językiem angielskim to efekt: studiowania prawa w obu językach na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, liczne kursy językowe, współpraca z kancelariami prawnymi w Berlinie oraz kancelariami prawnymi w Szczecinie, obsługa klientów z kapitałem zagranicznym, prowadzenie spraw z zakresu międzynarodowego przewozu drogowego towarów, prowadzenie spraw sądowych oraz pozasądowych dla klientów władających wyłącznie językiem niemieckim lub angielskim, współpraca przy prowadzeniu spraw sądowych za granicami Polski.

W zakresie spraw międzynarodowych, przy których przepisy nakazują prowadzenie sprawy sądowej za granicą, służymy pomocą przy nawiązywaniu kontaktu z prawnikami z zagranicy oraz na bieżąco przy prowadzeniu sprawy.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi języka angielskiego oraz języka niemieckiego, którzy specjalizują się w języku prawniczym.